Conference Program (see complete conference brochure here)

 

Chương trình Hội thảo: Công nghệ Đức đáp ứng Công nghiệp Dệt may Việt Nam –
Diễn đàn kết nối doanh nghiệp B2B

5 July 2016, Hanoi, Sheraton Hanoi Hotel
7 July 2016, HCM City, Sheraton Saigon Hotel & Towers

PDF Download

 

Chương trình Hội thảo: Công nghệ Đức đáp ứng Công nghiệp Dệt may Việt Nam –
Diễn đàn kết nối doanh nghiệp B2B

8th July 2016, HCM City - University of Technology-Faculty of Mechanical Engineering / Dep. of Textile - Garment Engineering (VNU)

PDF Download